ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

  1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които предоставя продукти на потребителите/клиентите си посредством Интернет, чрез Онлайн магазин https://cake-tools.com . Тези условия обвързват всички потребители. С маркиране на полето (съгласен съм с „Условия за ползване“) потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия
  2.  Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на https://cake-tools.com , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.След кликане на бутона “ПОРЪЧВАНЕ“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, н
  3. Намиращи се в “КОЛИЧКАТА ЗА ПАЗАРУВАНЕ“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката на своя имейл ( статус “Нова поръчка”) и с  това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
  4. Онлайн магазинът https://cake-tools.com си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица. Онлайн магазинът https://cake-tools.com уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
  5. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в Онлайн магазин https://cake-tools.com

Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка като за целта използва предоставените от Онлайн магазин https://cake-tools.com  варианти за контакт.

Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Онлайн магазин https://cake-tools.com  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Онлайн магазин https://cake-tools.com  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Онлайн магазин https://cake-tools.com  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Онлайн магазин https://cake-tools.com

Онлайн магазин https://cake-tools.com има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ръководствито на Онлайн магазин https://cake-tools.com  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Онлайн магазин https://cake-tools.com  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://cake-tools.com.

Онлайн магазин https://cake-tools.com  се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

Онлайн магазин https://cake-tools.com  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Онлайн магазина https://cake-tools.com  във връзка с ползването на стоките и услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Онлайн магазин  https://cake-tools.com . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя респективно вносителя на съответната стока информация за стоката.

Онлайн магазин https://cake-tools.com  не поема никаква отговорност за изложената информация или за последиците от използването на други уебсайтове, до които oсигурява връзка.

Онлайн магазин https://cake-tools.com  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани. Информацията може да бъде използвана от Онлайн магазин https://cake-tools.com , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail info@cake-tools.com.Онлайн магазин https://cake-tools.com  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Онлайн магазин https://cake-tools.com  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

Онлайн магазин https://cake-tools.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Онлайн магазин https://cake-tools.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Онлайн магазин https://cake-tools.com .

Онлайн магазин https://cake-tools.com  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя.

АВТОРСКИ ПРАВА

Всички изображения публикувани на сайта https://cake-tools.com подлежат на авторско право. Принтове съдържащи изображения от интернет се проверяват предварително, за да спазват съответните законови изисквания. Забранява се всякакъв вид присвояване, модифициране, продажба на изображения под наше авторско право, в това число модели за принт, модели за резци и топери, всякакви други изображения изработени от нашият екип, с цел илюстриране на продуктите.

При констатиране на нарушения  с авторските права, ние от фирма “Теч Арт” ЕООД ще търсим решение по законов ред с цел разрешаване на казуса.

ЦЕНИ

Цените, посочени на сайта не включват транспортиране. То се изчислява допълнително при завършване на поръчката.

Онлайн магазин https://cake-tools.com си запазва правото да променя цените без да информира предварително потребителите на сайта. Клиента е длъжен да заплати сумата, която е била актуална по време на сключване на договора.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Клиента има право да върне стоката при следните обстоятелства:

Ако стоката е повредена при транспортирането – Преди заплащане на куриера, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице в присъствието на куриера. След констатирани евентуални повреди, удари и други щети следва да бъде съставен протокол на щетите и незабавно да се свържете с нас на посочените телефони. Клиента получава друга стока или му се възстановява сумата. Разходите по транспорта е за сметка на https://cake-tools.com .

Ако стоката не отговаря на описанието на заявената от вас стока – Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. Разходите по доставка са за сметка на Онлайн магазин https://cake-tools.com .

Ако стоката не отговаря на изискванията на клиента – клиента се свързва на посочените на сайта телефони за връзка или на e-mail info@cake-tools.com в рамките на 14 календарни дни от получаването. Стоката трябва да е неползвана, в оригиналната опаковка и неразопакована в добър външен вид. Разходите по транспорта са за сметка на клиента.

Връщания на стоки изработени по поръчка, по индивидуално желание на клиента, като резци, топери, принтове не подлежат на замяна, освен при констатиран дефект по вина на производителят. В този случай производителят изработва и изпраща същите, в еднакъв размер с оригиналните за негова сметка.

ЛИЧНИ ДАННИ

Онлайн магазин https://cake-tools.com  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Онлайн магазин https://cake-tools.com  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия Онлайн магазин https://cake-tools.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Онлайн магазин https://cake-tools.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Онлайн магазин https://cake-tools.com  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

GDPR

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни “ТЕЧ АРТ” ЕООД (Интернет магазин cake-tools.com) отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на стоката или услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование “ТЕЧ АРТ” ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ :204248002

Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, 5000 , бул. “България” №45

E-mail: info@cake-tools.com

Телефон: 0884 67 11 96

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

“ТЕЧ АРТ” ЕООД осъществява дейността си в съответствие Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Данни, които  “ТЕЧ АРТ” ЕООД събира от субекта на лични данни и цели на обработването им:

“ТЕЧ АРТ” ЕООД събира само следния необходим минимум лични данни, за да може да обработи и достави направената от Вас поръчка:

Име и фамилия – за осъществяване на доставки от страна на куриерските фирми и за счетоводни цели;

Адрес – за осъществяване на доставки от страна на куриерските фирми;

IP адрес – за контрол и анализ на поведението на потребителите, когато ползват сайта cake-tools.com, както и с цел предоставяне на услугата постоянна количка (продуктите сложени в количката Ви се помнят по IP адрес);

Телефон – за връзка с Вас, с цел потвърждаване на направената от Вас поръчка и за връзка с куриерската фирма за навременно осъществяване на доставката;

Email: – за обратна връзка с Вас, относно неясноти по поръчката Ви, грешно въведен телефонен номер или адрес за доставка и с цел да получите изформация за статуса на поръчката си и за получаване на информация във връзка с новости в интернет магазина.

Вашият акаунт

cake-tools.com ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола (ако имате такова), с които използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всяко използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този акаунт.

Чрез използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

cake-tools.com си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Ние ви информираме, че вашите данни могат да бъдат профилирани, по-специално за маркетингови цели, научни изследвания, оценка на интереси и предпочитания при пазаруване, включително предлагане и представяне на реклами, продукти и услуги въз основа на предпочитанията ви възложени, както и за вътрешен анализ. Съхраняваме вашите данни за 180 дни.

Права на субекта на лични данни 

Да получи информация за личните данни, свързани с него, които се обработват от администратора, и за целта, за която се обработват, включително да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни и третите страни, на които данните се предават;

Да поиска копие от своите лични данни от администратора;

Да иска от администратора коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;  Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен”);

Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;

Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;

Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.

Да се обърне с жалба до надзорен орган, ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;

Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

Да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;

Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

версия:001.01.2018

дата:25.05.2018г.

Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни

С настоящата декларация предоставям следните лични данни:

Име и фамилия

Адрес

IP адрес

Телефон

Email

на “ТЕЧ АРТ” ЕООД и заявявам, че ще го уведомя писмено при промяна на личните ми данни в срока на обработване.

Цел на обработване:  получаване на поръчка, получаване на електронен бюлети и имейли за новости в електронния магазин  cake-tools.com, имейли  за промоции и наличности на любими продукти .

Съгласен съм  следните данни:

Име и фамилия  

Адрес

Телефон 

Email 

да бъдат предадени на  куриерските фирми партньори на “ТЕЧ АРТ” ЕООД с цел получаване на поръчката.

Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от администратора за срок от  365 дни , като след изтичане на посочения срок личните ми данни ще бъдат изтрити.

Заявявам, че съм запознат със своите права и целите на обработването им от “ТЕЧ АРТ” ЕООД.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от: “ТЕЧ АРТ” ЕООД администратор на лични данни.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

Интернет магазина  /името на сайта/ е собственост на Онлайн магазин https://cake-tools.com.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Онлайн магазин https://cake-tools.com, съобразно българското законодателство.